KLUBBEN / 3-ÅRS PLAN

TREÅRSPLAN 2015– 2018 for Stavern  R K

Grunnlag:      Klubbens stragier og mål (skjema fra håndboken, levert AG)

                       RIs mål for gjeldende periode

 

Obs! Planen evalueres og oppdateres hvert år ved rullering i samarbeid mellom sittende og innkommende presidenter

 

MÅL

Status 1.07.2015

Mål og Tiltak 2015/2016:

Mål og Tiltak 2016/2017

Mål og Tiltak 2017/2018

Mål og Tiltak 2018/2019

Antall medlemmer ved utgang Rotary år

Klubben har 37 medlemmer pr. 1.7.15

Mål for antall pr. 1.7.16: 40

Hvor mange ønsker vi og hvordan skal vi gjøre det?

Øke med 4

Hvor mange ønsker vi og hvordan skal vi gjøre det?

Øke med 4

Hvor mange ønsker vi og hvordan skal vi gjøre det?

Øke med 4

Antatt ant. medl. som slutter i året

Sluttet hittil i 14/15: 3

Anslag hvor mange vi mister til 1.7.15: 2

Anslag hvor mange vi mister :2

Anslag hvor mange vi mister: 2

Anslag hvor mange vi mister: 2

Antall nye medl. planlagt tatt opp

Opptatt hittil i 14/15: 3

Mål for nye opptak før 1.7.15: 5

Mål for opptak og tiltak for rekruttering.

Vise oss i lokalmiljøet

Mål for opptak og tiltak for rekruttering.

Vise oss i lokalmiljøet

Mål for opptak og tiltak for rekruttering.

Alle må bli misjonærer. «Heissamtalen»

Mål for opptak og tiltak for rekruttering.

Som 17/18

Øke kvinneandel til 15 %

 

Klubben har  10 % kvinner

Hvor mange ønsker vi og hvordan skal vi gjøre det? Ønsker 45. Aktiv søkning.

Kort behandlingstid.

Komme på møter.

Sitte i komiteer.

Hvor mange ønsker vi og hvordan skal vi gjøre det? Som for 15/16

Hvor mange ønsker vi og hvordan skal vi gjøre det? Stabilisere bortfall med nye medlemmer

Hvor mange ønsker vi og hvordan skal vi gjøre det? Stabilisere bortfall av nye medlemmer

Fremme mangfold i klubben 

Antall med fremmed-kulturell bakgrunn: 0

Hvor mange ønsker vi og hvordan skal vi gjøre det? 1.

Vise oss lokalt. Engasjere spesielt

Hvor mange ønsker vi og hvordan skal vi gjøre det?

Som året før.

Hvor mange ønsker vi og hvordan skal vi gjøre det? Som året før

Hvor mange ønsker vi og hvordan skal vi gjøre det? Som året før

Beholde min. 95% av medlemmer ved utgang av året

Sluttet hittil i 14/15: 3

Gjennomføre medl. undersøkelse hvert 3 år

Kartlegge reelle sluttårsaker.

Finne frem til tiltak som bidrar til at medl. blir i klubben

Finne frem til tiltak som bidrar til at medl. blir i klubben

Finne frem til tiltak som bidrar til at medl. blir i klubben

Ungdomsutveksling

Eks.: Sende ut og ta imot en student hvert 3. år

Klubben hadde utveksling ansvaret i 13/14 en ute

Satt av kr 10.000 i budsjettet

Status i prosess for å finne en kandidat

Sende ut og ta imot student

Stavern har ansvaret dette året.

Evaluere foregående utveksling og begynne arbeidet med neste runde.

Evaluere foregående utveksling og begynne arbeidet med neste runde.

RYLA – sende min 1 kandidat pr RYLA

Antall sendt til RYLA i 14/15 : 1

 

Sende 1 kandidat til RYLA.

Sende 1 kandidat til RYLA

Sende 1 kandidat til RYLA

Sende min. 1 kandidat til RYLA

Synlig i lokalsamfunnet

Utdanningshjelpen.

Skilt på hus.

Planlagte arr. og antatt ant. presseomtaler: 2

Planlagt videreførte aktiviteter, tanker om nye

Planlagt videreførte aktiviteter, tanker om nye

Planlagt videreførte aktiviteter, tanker om nye

End Polio NOW

Aktiviteter og mål for bidrag til End Polio Now

 

Evt. planer for innsamling av bidrag til End Polio Now

Mål for bidrag fra klubben. Nye ideer for hvordan få midler (ikke bare over kontingent)

Mål for bidrag – nye tiltak som setter fokus på Polio ”End game”

Tiltak for innsamling og mål for bidrag

I MÅL

Planlagt bidrag til TRF pr medlem

Annual fund gave pr. 1.04.15 = 32 US

Mål for hele Rotary året = US $ 40

Mål til Annual fund = US$ 50 pr medlem

Mål til Annual fund = US$ 60 pr medlem

Mål til Annual fund = US$ 70 pr medlem

Internasjonalt engasjement

Utdanningshjelpen

Utdanningshjelpen

Utdanningshjelpen

Shelterbox engasjement

Delta I Litauenprosjektet

( Utdanningshjelpen)

( Utdanningshjelpen)

Rotaryopplæring klubbens medlemmer

Noe intern kursing.

 

TRF, RYLA,

Utfordre elder medlemmer.

Forklare TRF, forkortelser etc

Forskjell på Medlem av Rotary og Rotaryaner. Eldre medlemmer forteller

Utfordre eldre medlemmer til å fortelle, urego.

Forklare TRF, forkortelser etc ved Rotaryopplæring internt

Utfordre eldre medlemmer til å fortelle, urego.

Forklare TRF, forkortelser etc ved Rotaryopplæring internt

Utfordre eldre medlemmer til å fortelle, urego.

Forklare TRF, forkortelser etc ved Rotaryopplæring internt

Inter-klubb planer(felles møter/prosjekter)

 

Torskeaften

Utveksling sammen med Larviksklubbene.

 

Torskeaften

Ferdigstille «Skiltprogammet»

Satse lokalt for omtale og engasjement.

Tur til Hallesetra

Grillaften på fyret.

Møter uten foredrag

Utvekslingsstudent ansvarlig

Fortsette «Skiltprosjektet» ved revidering

Prosjekt for yngre enslige flyktninger

Delta på Litauenprosjektet

Peismøter der komitéene treffes

Torskeaften

Tur til Hallesetra

Grillaften på fyret

Møter uten foredrag

 

 

 

Tur til Hallesetra

Grillaften på fyret

Møter uten foredrag

 

 

 

Tur til Hallesetra

Grillaften på fyret

Møter uten foredrag

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Hotell Wassilioff
Adresse: Havnegaten 1
Postnummer: 3290
Sted: Stavern
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 18:30
Møtespråk: no

Plasser innhold her

Møtearkivroterende lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

Distrikt - Rotary RSS

Loading RSS...